David Ljubenovia DEVITO
  • Mili, Mili - DEVITO

    Nekoliko dana unazad traje medijski rat između repera Marka Milivojeva poznatijeg kao Mili i Davida Ljube ...

    Nekoliko dana unazad traje medijski rat između repera Marka Milivojeva poznatijeg kao Mili i Davida Ljubenovića kog javnost zna kao Devito. Mili je prvi bacio kosku, ali mu Devito nije ostao dužan. Mi ...

    Read more